BİLİMSEL PROGRAM


07 OCAK 2021, PERŞEMBE
09:30-09:40 AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Ayfer Tezel (HALKHEMDER Başkanı ve Ankara Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
KONFERANS-I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayfer Tezel (HALKHEMDER Başkanı ve Ankara Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
09:40-10:20 Sağlıklı Bir Toplum İçin Bugünden Yarına Güç Birliği
Prof. Dr. Zühal Bahar (İstanbul Kent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
10:20-10:25 Tartışma
10:25-10:35 ARA
PANEL-I: Halk Sağlığı Hemşireliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla Bayık Temel (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)
10:35-10:55 Hemşirelerde İnovasyon Ruhunu Uyandırmak
Prof. Dr. Dilek Yıldız (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane-Hemşirelik Fakültesi)
10:55-11:15 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Simülasyon Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer (Hacettepe Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
11:15-11:35 Teknoloji ve İnovasyonun Halk Sağlığı Hemşireliğine Yansımaları
Doç. Dr. Selda Seçginli (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi)
11:35-11:50 Tartışma
11:50-12:00 Ara
PANEL-II: Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kanıtın Gücü: Araştırmacı Rolünün Etkili Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belgin Akın (Lokman Hekim Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
12:00-12:20 Araştırmalarda Nedensellik Kavramı
Doç. Dr. Deniz Koçoğlu Tanyer (Selçuk Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
12:20-12:40 Kanıt Üretmeye Katkı Yönünden Araştırmaların Uygun Raporlanmasının Önemi
Prof. Dr. Naile Bilgili (Gazi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
12:40-13:00 Halk Sağlığı Hemşireliğinde RKD Tasarımdaki Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Gökçe Demir (Ahi Evran Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
13:00-13:15 Tartışma
13:15-13:40 ÖĞLE ARASI
PANEL-III: Hemşirelik Dergilerinde Yayın Süreci: Hakemler ve Yazarlar İçin Öneriler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahat Gözüm (Akdeniz Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
13:40-14:00 Hemşirelikte Akademik Süreli Yayıncılık: Araştırma Süreci, Akademik Dergiler ve Editör Bakış Açısı ile Yazarlara Öneriler
Prof. Dr. Melek Nihal Esin (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi)
14:00-14:20 Yazarlar İçin Öneriler
Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu (Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
14:20-14:40 Editörleri Hangi Yazılar Cezbeder: Hakemler için Öneriler
Prof. Dr. Sebahat Gözüm (Akdeniz Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
14:40-15:00 Dergiye Gönderilen Makalelerin Yayın Sürecini Etkileyen Konular
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Taş (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
15:00-15:20 Bilimsel Dergilerde Makale Yayınlama Süreci: Uluslararası Örnek
Prof. Dr. Fatema Jawad (Journal of Pakistan MedicalAssociation, Editor-in-Chief)
15:20-15:45 Tartışma
15:45-16:00 ARA
16:00-17:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeter Kitiş (Gazi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SB-001, SB-002, SB-003, SB-004, SB-005, SB-006, SB-007, SB-008, SB-009, SB-010
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
17:00-17:10 ARA
17:10-18:10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice Bebiş (Yakın Doğu Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi, KKTC)
SB-011, SB-012, SB-013, SB-014, SB-015, SB-016, SB-018, SB-019, SB-020
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
18:10-18:20 ARA
18:20-19:20 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran Güler (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SB-021, SB-022, SB-23, SB-024, SB-025, SB-026, SB-027, SB-028, SB-029, SB-030
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
19:20-19:30 ARA
19:30-20:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu Akcan (Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
SB-031, SB-032, SB-033, SB-034, SB-035, SB-036, SB-037, SB-038, SB-039, SB-040
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
20:30-20:40 ARA
20:40-21:40 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
SB-041, SB-043, SB-044, SB-045, SB-046, SB-047, SB-048, SB-049, SB-050
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
08 OCAK 2021, CUMA
  SALON 1 SALON 2
08:30-09:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevil Albayrak
(HALKHEMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-7
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Meydanlıoğlu
(Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
SB-051, SB-052, SB-053, SB-054, SB-055, SB-056, SB-057, SB-058, SB-059, SB-060
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-061, SB-062, SB-063, SB-064, SB-065, SB-066, SB-067, SB-068, SB-069, SB-070
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:30-09:40 ARA
  PANEL-IV: Dezavantajlı Grupların Sağlığının Geliştirilmesinde Güç Birliği
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selda Seçginli
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi)
09:40-10:40 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-8
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aygül Kıssal
(Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
09:40-10:00 Temel Sağlık Hizmetleri Kapsamında Dezavantajlı Gruplarda Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımları
Doç. Dr. Jamileh Mohtashami
(Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran)
SB-071, SB-072, SB-073, SB-074, SB-075, SB-076, SB-077, SB-078, SB-079, SB-080
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10:00-10:20 Kronik Hastalıkların Yönetiminde Ailenin Gücü
Prof. Dr. Christiane Knecht
(FH MünsterUniversity of AppliedSciences, Fachbereich Gesundheit-Münster School of Health, Almanya)
10:20-10:40 “Akıllı Şehir Projesi”nde Engelliler ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Yeri
Doç. Dr. Kamer Gür (Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
10:40-10:55 Tartışma 10:40-10:50 ARA
10:55-11:05 ARA 10:50-11:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-9
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tokur Kesgin
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
KONFERANS-II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma Öncel
(Akdeniz Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
SB-081, SB-082, SB-082, SB-083, SB-084, SB-085, SB-086, SB-087, SB-088, SB-089, SB-090
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
11:05-11:35 Yaşamı Yönetmek
Öğ. Gör. Sema Biçer
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
11:35-11:40 Tartışma
11:40-11:50 ARA
KONFERANS-III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülümser Kublay
(Doğu Akdeniz Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC)
10:50-12:00 ARA
11:50-12:20 Bağımlılıklara Karşı Mücadelede Toplum Savunuculuğu
Prof. Dr. Recep Akdur (Başkent Üniversitesi-Tıp Fakültesi)
12:00-13:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-10
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Dilay Açıl
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
12:20-12:25 Tartışma SB-091, SB-092, SB-093, SB-094, SB-095, SB-096, SB-097, SB-098, SB-099, SB-100
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
12:25-13:00 ÖĞLE ARASI
PANEL-V: Toplumsal Duyarlılığın Arttırılmasında Güç Birliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Ergün
(Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
13:00-13:10 ARA
13:00-13:20 Sivil Toplum Kuruluşları İle Güç Birliği: Türk Hemşireler Derneği
Dr. Öğr. Üyesi. Azize Atlı Özbaş
(Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, THD Genel Sekreteri)
13:10-14:10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-11
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nesrin İlhan
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SB-101, SB-102, SB-103, SB-104, SB-105, SB-106, SB-107, SB-108, SB-110
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
13:20-13:40 Okul Toplumu İle Güç Birliğini Arttırmak ve Duyarlılığın Arttırılması
Prof. Dr. Ayşe Ergün(Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
13:40-14:00 Toplumsal Duyarlılığın Odağında Çevre
Dr. Çağatay Dikmen (Ataer Madencilik-Genel Müdürü)
14:00-14:20 İklim Değişikliği ve Hava Kirliliği: Partikül Madde 2.5
Gökhan Ersoy (Greenpeace Akdeniz-İklim ve Enerji Proje Sorumlusu)
14:10-14:20 ARA
14:20-14:40 Tartışma 14:20-15:20 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-12
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Ersin
(Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
14:40-14:50 ARA SB-111, SB-112, SB-113, SB-114, SB-115, SB-116, SB-117, SB-118, SB-119, SB-120
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
PANEL-VI: Küresel Sağlık Sorunlarında Güç Birliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melek Nihal Esin
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi)
14:50-15:10 Pandemilerde Süreç Yönetimi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan (Gazi Üniversitesi-Tıp Fakültesi)
15:10-15:30 Kanserlerde Erken Tanı-Taramalar
Dr. Murat Türkyılmaz
(Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Dairesi Başkanlığı-Daire Başkanı)
 
15:20-15:30 ARA
15:30-15:50 Aşının Gücü
Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi)
15:30-16:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-13
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Harputlu
(Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
15:50-16:05 Tartışma SB-121, SB-122, SB-123, SB-124, SB-125, SB-126, SB-127, SB-128, SB-129, SB-130
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16:05-16:15 ARA
16:15-17:40 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-14
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Erdoğan
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi, Emekli Öğr Üyesi)
16:30-16:40 ARA
16:40-17:40 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-15
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Dr. Aslıhan Öztürk Eyimaya
(Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
SB-131, SB-132, SB-133, SB-134, SB-135, SB-136, SB-137, SB-138, SB-139, SB-140, SB-017, SB-109
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-141, SB-142, SB-143, SB-144, SB-145, SB-146, SB-147, SB-148, SB-149, SB-150
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
17:40-17:50 ARA
17:50-18:50 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-16
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nursen Nahcivan
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa F.N. Hemşirelik Fakültesi, Emekli Öğr Üyesi)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-17
Oturum Başkanı: Dr. Handan Terzi
(Halkhemder Yönetim Kurulu Üyesi)
  SB-151, SB-152, SB-153, SB-154, SB-155, SB-156, SB-157, SB-158, SB-159, SB-160
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-161, SB-162, SB-163, SB-164, SB-165, SB166, SB-167, SB-168,S B-169, SB-170
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
18:50-19:00 ARA
19:00-20:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-18
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Hisar
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-19
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş
(Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  SB-171, SB-172, SB-173, SB-174, SB-175, SB-176, SB-177, SB-178, SB-179, SB-180
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-181, SB-182, SB-183, SB-184, SB-185, SB-186, SB-187, SB-188, SB-189, SB-190
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
20:00-20:10 ARA
20:10-21:10 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Gör. Fatma Özlem Öztürk
(Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-21
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cantürk Çapık
(Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi)
SB-191, AB-192, SB-193, SB-194, SB-195, SB-196, SB-197, SB-199, SB-200
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-201, SB-202, SB-203, SB-204, SB-205, SB-206, SB-207, SB-208, SB-209, SB-210
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
21:10-21:20 ARA
21:20-22:20 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-22
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Nihal Gördes Aydoğdu
(Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-23
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uzunçakmak
(Yozgat Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SB-211, SB-212, SB-213, SB-214, SB-215, SB-216, SB-217, SB-218, SB-219, SB-220
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
SB-221, SB-222, SB-223, SB-224, SB,0225, SB-226, SB-227, SB-228, SB-229, SB-230
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09 OCAK 2021, CUMARTESİ
08:30-09:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-24
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak Dağhan (Ege Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
SB-231, SB-232, SB-233, SB-234, SB-235, SB-236, SB-237, SB-238, SB-239, SB-240
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:30-09:40 ARA
09:40-10:40 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-25
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kamer Gür (Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
SB-241, SB-242, SB-243, SB,244, SB-245, SB-246, SB-247, SB-248, SB-249
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
10:40-10:50 ARA
PANEL-VII: COVID-19 ve Toplum Sağlığına Etkileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya (HALKHEMDER Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
10:50-11:10 COVID-19 Sürecinde Kadın Sağlığı
Prof. Dr. Handan Zincir (Erciyes Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
11:10-11:30 COVID-19 Sürecinde Çocuk Sağlığı
Dr. Öğr. Üyesi Figen Işık Esenay (Ankara Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
11:30-11:50 COVID-19 Sürecinde Yaşlı Sağlığı
Prof. Dr. Sevgisun Kapucu (Hacettepe Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi, GERHEMDER Başkanı)
11:50-12:05 Tartışma
12:05-12:15 ARA
İKİLİ KONFERANS-IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Aksayan (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi, KKTC)
12:15-12:45 Güç Birliği İçin Politika Oluşturma
Prof. Dr. Oya Nuran Emiroğlu (Hacettepe Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
12:45-12:50 Tartışma
12:50-13:20 Güç Birliğinin Oluşturulmasında Engeller, Çözüm Önerileri ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
Prof. Dr. Şafak Dağhan (Ege Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)
13:20-13:25 Tartışma
13:25 - 13:35 ARA
13:35-14:05 ÖDÜL TÖRENİ

KAPANIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Ayfer Tezel (HALKHEMDER Başkanı ve Ankara Üniversitesi-Hemşirelik Fakültesi)